KumppanuusAkatemia

Tämä sivusto rakennetaan osana KumppanuusAkatemia –hanketta, joka on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön EAKR-rahoitteinen, kaksivuotinen (2019-2021) aluekehittämishanke.

KumppanuusAkatemian tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen Satakunnassa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluntuottajista koostuvan verkoston toimintaa tukien. Keskeisenä päämääränä on edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ja siten tavoitella entistä paremmin integroituja koti- ja omaishoidon palveluja ikäihmisille. Hanke toteuttaa mm. erilaisia verkostotapaamisia, koulutuksia ja työryhmiä.

Hankkeen toimintaa

Hankkeen ajankohtaisista asioista, esim. tapaamisista ja luennoista tiedotamme täällä: Ajankohtaista.

Hankkeen toimintaa pääset tarkastelemaan myös Facebookissa.

Hankkeessa käsiteltyjä aiheita

Asiakaslähtöisyys koti- ja omaishoidon kontekstissa

Kotihoidon verkostoyhteistyön johtaminen

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa

Luentosarja

Osa 1: Miten viestiä ja kommunikoida selkeästi – FT Markus Kantola, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Blogikirjoitukset Liike-blogissa

Liike-blogista koostaa tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. KumppanuusAkatemia -hankkeeseen liittyen sieltä löytyvät seuraavat kirjoitukset:

Hyvää koti- ja omaishoitoa verkostoja kehittämällä (Mirje Halla)

Yhdyspinnat sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tukena (Mervi Vähätalo)

Kuka vie roskapussin, kuka kuuntelee? – Asiakaslähtöisyys ikäihmisten koti- ja omaishoidon palvelujen sydämessä (Reeta Hautaniemi)

Kansalaisraadit ikäihmisten asiakasosallisuutta vahvistamassa (Reeta Hautaniemi)

Autenttisesta johtajuudesta voimaa sosiaali- ja terveydenhoitoon (Markus Kantola)

Onni on vanheta – koti- ja omaishoidon palveluntuottajat ikäihmisten toimijuutta tukemassa (Reeta Hautaniemi)

Hyvän verkostoviestinnän ABC (Markus Kantola)

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa (Jenni Huhtasalo)

Raportit Satamittarissa

Satamittari – tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa Satakunnasta sivustolta löytyvät hankkeessa kirjoitetut raportit:

Yhdyspinnat ikäihmisen koti- ja omaishoidon verkostoissa (Mervi Vähätalo)
Verkostomaiset palvelut koti- ja omaishoidon kentällä (Silja Vatunen)
Asiakaslähtöisyys koti- ja omaishoidon verkostoissa (Reeta Hautaniemi)

Hanketiimin yhteystiedot

Minna Koivuniemi (projektipäällikkö) minna.koivuniemi@utu.fi
Mirje Halla (tukeakotiin.fi -sivusto, Kilpailijoista kumppaneiksi –verkosto) mirje.halla@utu.fi
Markus Kantola (kumppanuusjohtaminen, luentosarja) markus.kantola@utu.fi
Reeta Hautaniemi (asiakaslähtöisyys) reeta.hautaniemi@utu.fi
Joanna Asumus (verkostojen toiminnan tuki) joanna.asumus@utu.fi
Salla Siivonen (verkostotutkimus) salla.siivonen@utu.fi